Sorumluluklarımız

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımız ile birlikte; müşterilerimize, çevremize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa Samyeli Özel Güvenlik Hizmetleri adına aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz.
 

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarına karşı özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılması, dürüst, adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt etmekteyiz.Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinci ile sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi korumaları için gereken desteği sağlarız.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar ve hukuk çerçevesinde yürütmek, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmak, faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat olmaksızın eşit mesafede yer almak, sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayış ile çalışarak, hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar, müşterilerimize karşı saygılı, onurlu, adaletli, eşitlik ve nezaket kuralına dikkat ederek yaklaşırız.

Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

SAMYELİ Özel Güvenlik Firmasının sürekliliğine öncelikle önem vererek, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlayarak finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket ederiz. Şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilik ve tasarruf bilinci ile yönetir, rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösterir, kamuya yaptığımız açıklamalarda, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.Haksız rekabetten kaçınır, toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaların olmasından memnunluk duyarız.

Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması için duyarlı bir şekilde hareket eder, sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol olmaya çalışırız. Toplumumuzun gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, rüşvet veya başka tür oluşumlara fırsat vermeyiz ve taraf olmayız.